EQUA on 1995. aastal asutatud tootmisettevõte. EQUA missiooniks on ergonoomiliste ja multi-funktsionaalsete toodete valmistamine veterinaaria kliinikutele. EQUA tooted on inspireeritud innovatsioonist ja tipp-tehnoloogiast.

EQUA brändi kontseptsioon tuleneb „Ergonomy“ ja „QUAlity“ mõistetest püüeldes veterinaaride töökeskkonnas parimate lahenduste ja toodeteni.

EQUA on asutatud 1995. aastal vendade, Tanel ja Janno Joosti, poolt. Kahe töötajaga väike-ettevõttest on tänaseks arenenud Eesti üks suurimaid meditsiinitehnika ja invatoodete valmistajaid. Firma toodangust läheb üle 70% ekspordiks, põhiliselt Iirimaale, Saksamaale, Inglismaale, Norra, Soome ja Rootsi. Tootmine asub Tartus 2000 m2 suurustes tootmisruumides.

EQUA missiooniks on pakkuda meditsiiniasutustele parimaid lahendusi tööruumide sisustamisel ja töövahendite valikul. EQUA valmistab tooteid kolmes valdkonnas: meditsiin (nt. invaabivahendid, läbivaatuslauad), füsioteraapia (massaažilauad, füsioteraapialauad) ning veterinaaria (operatsioonilauad, läbivaatuslauad). Ettevõttele kuulub ka kaubamärk SOFT TEMP, mille all toodetakse ühekordseid kraadiklaasikatteid, mida turustatakse üle Euroopa.

Omatoodangu valmistamise kõrval kasutab ettevõte oma laia valikuga tootmistehnoloogiat ka metalli- ja polsterdustöödealaste allhanketööde tegemiseks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus

4.oktoobril 2017. aastal võttis EQUA ette ambitsioonika 3 aastat kestva ettevõtte tootearenduse programmi, mille elluviimiseks taotleti kaasrahastamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Perioodil 2017-2020a. toimunud arenguprogrammiga sai alustatud mitmeid tootearendusi. Ettevõtte ambitsioonika kasvu jätkuks taotleti “EQUA Arenguprogrammi 2021-2022” raames lisatoetust summale 137 091,60 eurole. EQUA Arenguplaani nr. 2014-2020.4.04.21-1847 toetatakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme. Arenguprogrammi raames töötatakse välja mitu uut innovaatilist ja kõrgema lisandväärtusega füsioteraapia ja veterinaaria valdkonna toodet, samuti suurendatakse oluliselt ettevõtte tootmis- ja ekspordivõimekust.

Ärieetika

EQUA reputatsioon ja usaldusväärsus on meie suurim vara, mis määrab meie igapäeva käitumise suhetes klientide ja tarnijatega. Kompromissitu ärieetikast lähtumine on EQUA igapäeva töö lahutamatu osa. Me peame seda oma pere-ettevõtluse eduloo lahutamatuks ja oluliseks osaks.

Meeldivat koostööd soovides,

Tanel Joost

juhataja
EQUA OÜ

Koostööpartnerid

Suhetes partneritega väärtustame avatust ja usaldusväärsust. Meil on hea meel, et oleme leidnud endale koostööpartnerid, kes jagavad samu väärtusi.

EQUA OÜ on iM3 veterinaariatoodete ainuesindaja Eestis teostades nii toodete müüki kui ka seadmete hooldust ning remonti. 

Tanel Joost

Juhataja

Janno Joost

Tegevjuht

Martin Joost

Arendusjuht

laura-liis loos

Müügiesindaja
veterinaaria ja iM3 tooted