4.oktoobril 2017. aastal võttis EQUA ette ambitsioonika 3 aastat kestva ettevõtte tootearenduse programmi, mille elluviimiseks taotleti kaasrahastamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Perioodil 2017-2020a. toimunud arenguprogrammiga sai alustatud mitmeid tootearendusi. Ettevõtte ambitsioonika kasvu jätkuks taotleti “EQUA Arenguprogrammi 2021-2022” raames lisatoetust summale 137 091,60 eurole. EQUA Arenguplaani nr. 2014-2020.4.04.21-1847 toetatakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetme. Arenguprogrammi raames töötatakse välja mitu uut innovaatilist ja kõrgema lisandväärtusega füsioteraapia ja veterinaaria valdkonna toodet, samuti suurendatakse oluliselt ettevõtte tootmis- ja ekspordivõimekust.